Wat is en doet PR?

Screenshot_20170510-124303.png

Willeke van Leeuwen, fractievoorzitter Progressief Rechten (PR)


PR is een medezeggenschapsvereniging, wat houdt dat precies in?

Progressief Rechten (PR) is de oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen. Dat houdt in dat we maandelijks vergaderen over actuele zaken samen met de gehele studentgeleding, de personeelsgeleding en het faculteitsbestuur. Het belangrijkste is dat we zelf initiatief kunnen nemen en punten op de agenda kunnen zetten die voor jullie van belang zijn! Aankomende vergadering gaan we het bijvoorbeeld over onze notitie hebben waarin wij de aandacht willen vragen voor meer praktijkvaardigheden in de bachelors.


Waarom PR?

PR is niet alleen een hechte en betrokken vereniging, maar maakt zich ook sterk voor jou. Onze (kandidaats)fractie is erg betrokken bij alle studieverenigingen van rechtsgeleerdheid en altijd op de  hoogte van wat er bij jullie speelt. Het is daarom voor ons mogelijk om snel actie te ondernemen en eventuele onduidelijkheden aan te pakken. Wij hebben naar jullie geluisterd en zowel concrete als realistische beleidspunten opgesteld. We hebben in het verleden al bewezen het verschil te kunnen maken en willen graag de kans om nog veel meer voor jullie te kunnen betekenen.


Kun je een aantal voorbeelden noemen?

Jazeker! een aantal jaar geleden had het vak Handelsrecht nog geen werkgroepen, maar na inzet van PR zijn deze in het leven geroepen. Daarnaast zijn we vorig jaar in gesprek gegaan met de docenten van het vak Europees recht en is er een derde kans gerealiseerd. Dit jaar hebben we samen met de andere faculteitspartij het vak Legal English opgestart als keuzevak. Wij zijn hier ontzettend trots op en willen aankomend studiejaar nog veel meer bereiken!


Organiseren jullie ook nog evenementen?

We organiseren niet alleen inhoudelijke, maar vooral heel gezellige evenementen. We hebben verschillende filmavonden georganiseerd en hebben maandelijks een borrel waar iedereen welkom is. Daarnaast organiseren we veel evenementen samen met andere verenigingen. We hebben de Hoge Raad in Den Haag bezocht, hebben recent het Eerstejaarsevent georganiseerd  en we zijn zelfs naar Macedonië geweest!


Wanneer kan er weer gestemd worden?

Van maandag 15 mei 09:00 uur tot en met vrijdag 19 mei 17:00 uur kunnen jullie stemmen op jullie favoriete partij. Tijdens deze week zullen wij op het Harmonieplein staan samen met alle andere partijen. Kom gerust langs voor een praatje of voor meer informatie over PR en de verkiezingen. Mailen mag natuurlijk ook altijd naarfractie@progressiefrechten.nl.