Congres 26 april 2024

Congres Dorknoper 2024: "Asiel in de buurt: hoe regelt de overheid opvang, werk en integratie?"

Op vrijdag 26 april organiseerde de studievereniging voor staats-, bestuursrecht en bestuurskunde, J.B.S.V. Dorknoper, haar jaarlijks congres in het House of Connections in Groningen, met dit jaar als onderwerp: “Asiel in de buurt: hoe regelt de overheid opvang werk en integratie ?

Sinds de verkiezingen is het onderwerp asiel eens te meer in de belangstelling komen te staan. Vaak gaat het dan om de opvang van asielzoekers. Decentrale overheden hebben echter meerdere taken als het gaat om asiel. Zo valt ook te denken aan werk en integratie. Tijdens het congres werden deze verschillende aspecten uitvoerig besproken worden.

De congrescommissie wil alle deelnemers bedanken voor hun komst! Onderaan deze pagina is een fotoverslag van de dag te zien!


Sprekers


Viola Bex Reimert is Universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en onder andere gespecialiseerd in migratierecht.

Jochem Tolsma is Universitair hoofddocent bij de sectie sociologie aan de Radboud Universiteit. Hij is onder andere gespecialiseerd in segregatie.

Eric van der Burg is staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en is onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel.

- De dag wordt voorgezeten door docent vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Hati Ruigrok


Programma 

11:00-11:15 Inloop
11:15-11:30 Opening door de dagvoorzitter
11:30-12:15 Spreker: Mr. dr. Viola Bex-Reimert
12:15-13:15 Workshopronde 1
13:15-14:15 Lunch
14:15-15:00 Spreker: prof. dr. Jochem Tolsma
15:00-16:00 Workshopronde 2
16:00-16:15 Koffiepauze
16:15-17:00 Mystery Guest
17:00-17:10 Afsluiting door de dagvoorzitter
17:10-18:00 Borrel


Foto's