Congres

Op 6 maart 2020 zal Dorknoper haar jaarlijkse congres organiseren in het van Swinderen Huys. Dit jaar luidt de titel: Wetenschap vs. Beleid: Fake news of objectieve rechtvaardiging? Beleidsmakers krijgen vaak te maken met grote onzekerheden. Deze geluiden komen vaak vanuit de wetenschap. Veel van deze geluiden worden niet geloofd waardoor besturen kampen met grote onzekerheden. Als de wetenschappelijke consensus niet wordt geloofd, wat doe je dan als bestuur? Wat doe je met je integriteit in gevallen dat wetenschappelijk onderzoek niet geloofd wordt? 

Tijdens het congres zal worden ingegaan op de verhouding tussen bestuur en wetenschap, bekeken vanuit 3 invalshoeken: onzekerheid, integriteit en geloofwaardigheid. Wat doen bestuurders met onzeker wetenschappelijk onderzoek? Misbruik, gebruik of zien ze door de bomen het bos niet meer? Dan de integriteit van de wetenschap, is wetenschappelijk onderzoek nog onafhankelijk of krijgt het bestuur invloed op de resultaten? En tot slot de geloofwaardigheid van wetenschappelijke consensus; wat doe je als bestuurder als de samenleving de wetenschap niet of deels gelooft, pas je je beleid daar op aan of geloof jij de wetenschap wel en zet je je eigen beleid voort? 

Sprekers:

Prof. Dr. M.LM. (Marc) Hertogh

Meneer Hertogh is hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertises zijn: Recht & maatschappij, Empirisch-juridisch onderzoek, Maatschappelijke beleving van recht & rechtsstaat, Vertrouwen in de rechtspraak, Legitimiteit, Maatschappelijke effecten van wetgeving, Ombudsman. Hij zal spreken gedurende het eerste plenaire gedeelte van ons congres over de integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Dit zal hij doen aan de hand van onderzoekscommissie WODC.

I. (Inge) Jongman

Mevrouw Jongman is sinds februari 2019 wethouder namens de ChristenUnie in Groningen. Haar drijfveer om vanuit haar christelijke roots iets voor haar leefomgeving te betekenen, heeft ertoe geleid dat zij in 1997 actief is geworden bij de ChristenUnie. In 2002 werd zij verkozen tot gemeenteraadslid en van 2009 tot 2019 was zij fractievoorzitter. Zij zal spreken in het tweede gedeelte van ons congres over hoe de gemeente in hun beleid moet omgaan als de wetenschappelijke consensus niet wordt geloofd. Mevrouw Jongman heeft onder andere de portefeuilles zorg & welzijn en natuur. En zal dan ook uit eigen ervaringen veel kunnen vertellen over het onderwerp van ons congres.

K.F. (Koen) Schuiling

Meneer Schuiling is sinds 30 september 2019 burgemeester van Groningen. Hij keerde hiermee terug naar de stad waar hij zijn politieke loopbaan begon. Nadat hij studeerde en werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, werd hij politiek actief voor de VVD. Hij werd fractievoorzitter en later wethouder van onder andere Economische Zaken. Na verschillende functies in het bedrijfsleven werd hij in 2010 burgemeester van Den Helder en nu dus van het bloeiende centrum van Noord-Nederland: Groningen. Hij zal spreken gedurende het derde plenaire gedeelte van ons congres spreken over onzeker wetenschappelijk onderzoek en hoe je daar als bestuurder mee om moet gaan. 

Workshops:

Pro facto

Workshop: Impact van onderzoek naar ondermijning

Deze workshop wordt verzorgd door Nicolette Woestenburg en Christian Boxum, beide onderzoekers bij Pro Facto en zij voeren onderzoek uit rondom het thema ondermijning. De workshop gaat in op verschillende onderzoeken die zij hebben uitgevoerd naar beïnvloeding, ondermijning en weerbaarheid van het lokaal openbaar bestuur. Tijdens de workshop zal onder meer gesproken worden over de opzet van het onderzoek en de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten. Ook wordt ingegaan op doorwerking van deze resultaten in de praktijk, bijvoorbeeld de interpretatie van de resultaten door de media en door het bestuur.

KNAW

Kijk in de keuken van een wetenschappelijk adviesorgaan

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft als één van haar taken om de regering te adviseren over wetenschapsbeoefening. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het beantwoorden van vragen zoals: "Is het gebruik van biobrandstof goed voor het milieu?" of "Is het mogelijk om grensverleggend wetenschappelijk onderzoek te doen naar ernstige ziektes zoals Parkinson of dementie, zonder gebruik van proefdieren? Voor de beantwoording van dit soort vragen stellen we adviescommissies met deskundigen in. Maar hoe kom je tot een advies als de deskundigen het niet met elkaar eens zijn? En hoe weet je eigenlijk of iemand deskundig is? Tijdens deze workshop zal Arie Korbijn, coördinator van de adviesfunctie bij het bureau van de KNAW, een kijkje in de keuken van een wetenschappelijk adviesorgaan geven.

Noordelijke Rekenkamer

Het hebben van een rekenkamer(commissie) is een wettelijke verplichting. De drie noordelijke provincies hebben uitdrukkelijk gekozen voor een gezamenlijk en zo onafhankelijk mogelijke rekenkamer. Daarmee beogen zij hun eigen leervermogen te stimuleren. Onderzoek door de rekenkamer is dus welkom. Maar tegelijkertijd staat een onafhankelijke rekenkamer regelmatig op politieke en beleidstenen en dan is zij een onwelkome boodschapper. Hoe kun je daar in de praktijk mee omgaan: Hoe zorg je er als onafhankelijke onderzoeksinstantie voor dat je kritisch onderzoek doet en tegelijkertijd kunt bijdragen aan het leervermogen van de provincies? Hoe kun je als provincie omgaan met een lastige boodschap? Aan de hand van een aantal stellingen gaan de deelnemers aan deze workshop aan de slag.


Provincie Groningen

Stikstof: hoe zit het precies?

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep gezet door de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Kortgezegd kwam dit er op neer dat er een einde kwam aan het op de pof vergunningen verlenen aan activiteiten waar stikstof bij wordt uitgestoten. Het einde van de PAS had tot gevolg dat alle vergunningen verleend onder de PAS zijn vernietigd. Rijk en provincies hebben in allerijl een nieuwe beleidsregel opgesteld die leidde tot protest onder boeren en bouwers. Ook stelde het Rijk de commissie Remkes in. Volg deze workshop als je wilt weten hoe het precies zit met stikstof. Wat zijn feiten en wat zijn fabels? Welke soorten stikstof zijn er? Wat is het verschil tussen emissie en depositie? Welke sector stoot de meeste stikstof uit? En welke oplossingen hebben Rijk en provincies bedacht?

Yspeert

Yspeert advocaten is met meer dan 30 advocaten en juristen een toonaangevend advocatenkantoor in het Noord-Nederland. Yspeert heeft (bijna) alle rechtsgebieden in     huis en is gevestigd in Groningen (Groningen), Friesland (Drachten) en Drenthe (Emmen). 

Workshop ‘Als advocaat je gelijk hebben én halen: bewijs in gerechtelijke procedures’

Elzelou Grit en Wouter Leerink houden een interactieve workshop over de bewijslevering in gerechtelijke procedures.  Tijdens de workshop zullen onder meer de volgende vragen aan bod komen: 

    -    Welke middelen heeft een advocaat om zijn stellingen te bewijzen? 

    -    Kan wetenschappelijk onderzoek dienen als bewijs? 

    -    Wat kan een advocaat doen als bewijs elkaar tegenspreekt? 

    -    Mag een rechter onrechtmatig verkregen bewijs, zoals heimelijke geluidsopnamen of     foto’s, gebruiken bij zijn beslissing? 

Benieuwd naar het antwoord op bovenstaande vragen? Of heb je zelf een prangende vraag? Kom langs en stel ze aan Wouter en Elzelou!

WODC

"Wat is beleidsgericht onderzoek en hoe kan de onafhankelijkheid daarvan worden gewaarborgd zonder af te doen aan de beleidsrelevantie van het onderzoek? Wat mogen aanvragers of financiers van onderzoek voor en tijdens het onderzoeksproces inbrengen, waar ligt de grens en wordt inbreng ongeoorloofde beïnvloeding? Dit zijn vragen waar tijdens de workshop op wordt ingegaan, waarbij de situatie van het WODC (het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) en voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk van het WODC centraal staan"

Ministerie van Defensie

Nog niet zo heel veel decennia geleden was er geen dokter die je vertelde dat roken slecht was. Eén ei per week was wel het maximum. De schijf van vijf deed in 2016 aan partnerruil, vlees er uit, meer groenten er in. Voortschrijdend inzicht? De hype rond superfood voor militairen bleek al snel niet meer dan mooi verpakt en te duur vogelvoer. Wat betekent het dat de Koning het nieuwe Foods Innovation Centre van Unilever opent op de campus van de Wageningen Universiteit en Research? Uit wiens hand men eet … ? 

Binnen Defensie beseffen we steeds meer dat voeding niet een ‘zo efficiënt mogelijk te organiseren kostenpost” is, maar een strategische enabler. Passende voeding draagt juist bij aan het realiseren van de Defensie Missie “Beschermen wat ons dierbaar is”. We willen onze militaire collega’s duurzaam inzetbaar krijgen en houden. Hoe organiseer ik als bestuurder van de cateringorganisatie van defensie waar dagelijks ruim 800 mensen werken voor zo’n 25.000 defensie collega's, zowel militair als burger, dat voedingsinformatie correct is. Hoe verleiden we onze gasten tot het maken van de juiste keuze. Wat is überhaupt de juiste keuze?


Tijdens deze workshop zal als uitgangspunt worden genomen dat wetenschappers niet te vertrouwen zijn. Hierna zal er discussie ontstaan over hoe om te gaan met uiteenlopende ‘wetenschappelijke hypotheses en uitkomsten’


Tickets bestellen kan via de online ticketshop: https://www.ticketkantoor.nl/shop/DorknoperCongres/nl

Als u een ticket met factuur wilt bestellen dan kunt u mailen naar congres@dorknoper.nl met daarbij uw:

- Naam

- E-mail adres

- Organisatie waar uw werkzaam bent / Studie

- 1e, 2e en 3e keuze voor eerste worshop. Kies uit Pro Facto, KNAW, Noordelijke Rekenkamer en Provincie Groningen, nvt

- 1e, 2e en 3e keuze voor tweede worshop. Kies uit Yspeert, WODC en Ministerie van Defensie, nvt

- Dieetwensen voor de lunch / ik laat weten niet mee te lunchen

- Bent u alumnus van J.B.S.V. Dorknoper of een van onze bestuurskundige studies aan de Rijksuniversiteit Groningen? Hier vallen onder andere Juridische bestuurskunde, Recht en Bestuur en Juridische bestuurswetenschappen onder.

Tickets kosten:

- €15,80 voor studenten

- €75,80 voor professionals

Programma_poster_de_goeie.jpg
Marc_poster.jpg
Ilse_poster.jpg
Koen_poster.jpg
Arthur_poster.jpg

Onze sponsoren