Raad van Advies

Raad van Advies 2023-2024

Mark van Gurp Raad van advies: Voorzitter
Rosalinde Hekman -
Maud Kalsbeek -
Sanne van de Kamp -
Mieke Burger -
Danny Sibon -
Andrea Gačević -

Info Raad van Advies

J.B.S.V. Dorknoper heeft een Raad van Advies (RvA) die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Ook de Algemene Ledenvergadering kan de RvA om advies betreffende ieder onderwerp vragen. De Raad van Advies bestaat uit minstens 3 en maximaal 7 (oud-)leden die worden gekozen voor een bepaalde termijn, die eindigt door verstrijken van die termijn of door opzegging. De RvA voorziet zelf in zijn eigen orde en organisatie.