Online Symposium 4 maart 2022

Online symposium 4 maart 2022 

Dit jaar heeft het congres in de vorm van een online symposium plaatsgevonden. Drie sprekers hebben iets verteld over het thema: 'de menselijke maat in een digitaliserende overheid'

Binnenkort zullen hier foto's van de dag zelf verschijnen

Hieronder staat nog wat informatie over de dagvoorzitter en de sprekers 

Dagvoorzitter

- Astrid Voorwinden

Astrid Voorwinden doet onderzoek naar digitalisering en machtsverschuivingen tussen de publieke en private sector. Met de ontwikkeling van 'smart cities' speelt technologie een belangrijke rol in het begrijpen en sturen van de stad. Hierdoor krijgen tech bedrijven een rol in het inrichten van onze levensomgeving, het leveren van publieke diensten en het vormen van publiek beleid. Hoe verhoudt de gemeente zich tot deze ontwikkeling? En hoe worden publieke waarden gewaarborgd in deze context? Deze vragen staan centraal in mijn proefschrift over publiek-private samenwerking in slimme stad ontwikkelingen. De menselijke maat binnen een digitale overheid betekend voor Astrid dat het publieke belang en de rechten van burgers niet overschaduwt worden door commerciële belangen.

photo.png

Sprekers

- Renske Leijten

Renske zit al 15 jaar in de Tweede Kamer. Samen met Kamerlid Pieter Omtzigt bracht ze de toeslagenaffaire aan het licht. Daarna is ze lid geweest van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Tevens was ze voorzitter van de vaste commissie Digitale Zaken. Deze commissie houdt zich bezig met de invloed van digitalisering op de samenleving. Renske komt vrijdagochtend spreken over het thema ‘de menselijke maat in de digitaliserende overheid’. Ben je benieuwd naar wat ze hierover te vertellen heeft, schrijf je dan snel in via de link!


- Wilco Moen (Kodison)

Wilco wordt enthousiast van automatiseren en het verbeteren van dienstverlening, inclusief de veranderprocessen die daarbij horen. Hij werkt als Manager Marketing & Sales bij Kodision, een IT-bedrijf dat overheden helpt bij het digitaliseren van hun processen voor burgers en bedrijven. Tijdens zijn presentatie vertelt hij hoe wetgeving van invloed is op de menselijke maat bij verdergaande digitalisering. Denk hierbij aan wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid (Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid) en de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV). Daarnaast gaat hij in op hoe digitalisering binnen de overheid plaatsvindt en illustreert hij dit met praktijkcases. 


- Dirk van Brederode (VNG)

Dirk van Brederode is senior adviseur Innovatie en Publieke Waarden bij de VNG. Eerder werkte hij onder meer bij de gemeente Den Haag als kwartiermaker voor IZI Technologie voor Thuis en Living Lab Scheveningen, die beiden internationale prijzen wonnen op de Smart City Expo in Barcelona.

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven, van woningbouw tot de klimaatcrisis. Zij zetten daarbij innovatieve technologie in, zoals complexe simulatiesoftware en sensoren. Die technologie vraagt om experimenten: om te zien of een opgave er écht mee geholpen is, of dit het geld waard is en vooral welke effecten dit heeft op maatschappelijke waarden zoals privacy en autonomie. Want het prettig abstracte overzicht dat een ‘Digital Twin’ van een stad biedt, kan zomaar ten koste gaan van details die voor inwoners van levensbelang zijn. Gemeenten pakken een voortrekkersrol om dit soort ethische kwesties politiek-bestuurlijk op de agenda te krijgen en vervolgens in goede banen te richten. Zoals met een set Principes die transparantie- en participatie-eisen stellen aan de inzet van sensoren en camera’s. Meer weten? [kom naar het online symposium] en kijk op https://vng.nl/nieuws/agenda-digitale-grondrechten-en-ethiek-2022-2026-uit.

mYh6P9cV_400x400.jpg
Kodision-400x267-Wilco-_5D30851.jpg
1631636309290.jpg

Sponsoren 

- MKB Cyber Campus 

- VB Noord 

- Pro Facto 

- Vereniging voor Bestuurskunde 

- Vakgroep Staatrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde