kascommissie 2020-2021

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur

Kascommissie 2020/2021

Mirthe Buntjer -
Merel van Dokkumburg -
Anniek Nijland -