Pro Facto

Pro_Facto.jpg

Pro Facto staat voor de publieke zaak. Onze missie is om door het verbinden en combineren van bestuurskundige en bestuursjuridische inzichten mee te helpen aan het verbeteren en versterken van (de organisaties binnen) het publieke domein en de instrumenten en werkwijzen daarbinnen. Dat doen we door het geven van advies, het doen van onderzoek en het verzorgen van cursussen. Wij werken alleen in opdracht van overheden en (semi-)publieke instellingen. We zijn geworteld in het noorden maar landelijk actief.

Voor meer informatie over Pro Facto, klik hier