Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van J.B.S.V. Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is geen eeuwenoude vereniging, maar dat is de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen (of Recht en Bestuur, zoals de studie sinds 2004 heet) ook niet. J.B.S.V. Dorknoper is ontstaan uit het Studenten Overleg Bestuurswetenschappen (SOB). Het SOB is opgericht bij de oprichting van de studierichting in 1981, en uiteindelijk in 1982 ontstond er een kerngroep van 11 studenten die alle studiejaren vertegenwoordigden. Deze groep voerde overleg met de vakgroep over de kwaliteit van literatuur, tentamens en vakken.
Na ongeveer een jaar bestond onder de studenten de behoefte een vereniging op te richten. Met een vereniging zouden meer studenten bereikt kunnen worden. Een ander doel was het creëren van gezelligheid. Door de massale hoorcolleges was er nauwelijks contact tussen de studenten. Daarnaast heeft een vereniging ook financiële voordelen. Men mag contributies heffen, waardoor de mogelijkheid werd gecreëerd om interessante en leuke evenementen te organiseren.

Dorknoper is in het eerste trimester van 1983-1984 ontstaan. Na een enquête onder de studenten Juridische Bestuurswetenschappen bleek dat een meerderheid van de ondervraagden wel lid wilde worden van een vereniging. Uiteindelijk werd op 25 oktober 1983 de vereniging bij vergadering opgericht. De vereniging is sinds 20 december van datzelfde jaar een rechtspersoon in de zin van artikel 2:3 BW.

Als je een vereniging opricht moet daar natuurlijk ook een naam voor zijn. In het najaar van 1983 werden meerdere namen geopperd, waaronder Bever (BEstuurswetenschappelijke VEReniging), Administrandum, Oosting-boys (naar de oprichter van de opleiding), Stujubes (Studenten Juridische Bestuurswetenschappen) en Dorknoper. De naam Dorknoper is uiteindelijk met 1 stem verschil verkozen boven de naam BEVER. (Gelukkig maar, anders was je nu een Bever!)

De vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde is altijd erg belangrijk geweest voor de vereniging. Het bestuur overlegt zowel formeel als informeel veel met de medewerkers van de vakgroep. Maar ook kan dankzij de vakgroep de vereniging beschikken over een compleet ingericht hok. (Wat is een ambtenaar zonder bureau). Het hok had een zwervend bestaan door de faculteit doorgemaakt, en was lange tijd in de nok van de Turftorenstraat te vinden; kamer T327. De vakgroep regelde destijds ook een computer en een printer. Met de verhuizing van de faculteit Rechtsgeleerdheid naar het Rölinggebouw aan de Oude Boteringestraat 18 in 2023 verhuisde Dorknoper mee. Tegenwoordig staat ons een veel groter gedeeld bestuurshok beschikbaar in de kelder van het Rölinggebouw. 

Er valt natuurlijk nog zoveel meer te vertellen over de geschiedenis van de vereniging, maar het bovenstaande geeft een goed beeld van de ontstaansgeschiedenis van Dorknoper. Ben je geïnteresseerd in de details, dan is er altijd wel een uitgebreide versie te verkrijgen bij een van de bestuursleden!

Wie is Dorknoper?

Eén van de meest gestelde vragen door niet-leden en door aspirant leden gaat over de naam van de vereniging. “Wie of wat is Dorknoper”? Voor het antwoord verwijzen we naar de strip van de fameuze Ollie B. Bommel. De trouwe lezers van deze strip van Marten Toonder weten dat in Rommeldam af en toe een enigszins verstrooide maar vooral loyale en zeker plichtsgetrouwe ambtenaar het openbaar bestuur dient. Met name de plichtsgetrouwheid en gevoel voor ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen zijn eigenschappen die een Recht & Bestuur-student in de toekomst goed kan gebruiken. Ambtelijke loyaliteit vormt al jaren een dankbaar onderwerp van een langslepende discussie, zeker in het licht van de dualisering van de lokale democratie.

De lijfspreuk

Onze lijfspreuk, zoals die in ons logo te vinden is, geeft in het kort weer voor welke dubieuze taak Recht & Bestuur studenten als toekomstige dienaren van het openbaar bestuur staan. De lijfspreuk luidt: ‘Sane nos ut magistratus haud pravissimi existimus’ laat zich vrij vertalen als: zonder ons als bestuur kunnen we moeilijk overleven.

Dit geeft al aan dat we enerzijds vanuit het eigen perspectief gebaat zijn bij een bestuur; zonder bestuur is er immers geen toekomstperspectief voor toekomstige ambtenaren. Anderzijds is er het maatschappelijke perspectief, dat zich richt op het belang van de samenleving; die kan niet zonder ons.

Fusie met Frederik van der Marck

Op 9 februari 2023 is de staats- en bestuursrechtvereniging Frederik van der Marck gefuseerd met Dorknoper. De naam is hetzelfde gebleven, maar sinds die datum zijn we een studievereniging voor staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. De naam is met de fusie gewijzigd van 'Juridisch-Bestuurskundige Studievereniging Dorknoper' naar 'Juridische & Bestuurskundige Studievereniging Dorknoper'.

dorknoper.jpg
Dorknoper uit Ollie B. Bommel