Kascommissie 2021-2022

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur

Kascommissie 2021/2022

Mirthe Buntjer -
Rosalinde Hekman -
Anniek Nijland -