Knoopcommissie 2019-2020

Knoopcommissie

De Knoopcommissie is verantwoordelijk voor de publicatie van de jaarlijkse almanak van Dorknoper genaamd De Knoop. Hierin staat een verslag van alle activiteiten en vooral de sappige details daarvan. Edities van voorgaande jaren zijn op de website te vinden onder het kopje archief.

Knoopcommissie 2019/2020

Claudia Dijkstra -
Mark van Gurp -
Sanne van de Kamp -
Sue Mae Klein -
Pytsje Sijbesma Voorzitter
Dusjant Stalder Notulist