Curriculum opleiding

Wil je meer weten over de studie Juridische Bestuurskunde? Kijk dan ook even op de pagina van de opleiding www.juridische-bestuurskunde.nl voor meer informatie!

Bachelorfase:

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtRSDOS20StudiestartgroepenNederlands
1
semester I averplichtRGPAR00310Algemene Rechtswetenschap 1Nederlands108

verplichtRGPRG00105RechtsgeschiedenisNederlands55
semester I bverplichtRGPAR00410Algemene Rechtswetenschap 2Nederlands108

verplichtRGPST00105Staatsrecht 1Nederlands56
semester IIkeuzeRGDOS09Kies Bewust; jouw beroepsperspectiefNederlands
variabel
semester II averplichtRGPBE00105Bestuursrecht 1Nederlands54

verplichtRGPPR00110Burgerlijk Recht 1Nederlands108
semester II bverplichtRGPAR00005Juridische Onderzoeksvaardigheden 1Nederlands54

verplichtRGPSR00110Strafrecht 1Nederlands108

Opmerkingen


 • Vanaf 1 september 2014 wordt deze opleiding uitsluitend nog aangeboden voor voltijdstudenten.
 • Met ingang van 1 september 2018 is Informatietechnologie voor juristen (ITJ) een onderdeel van Algemene Rechtswetenschap 2. Voor studenten die voor 1 september 2018 zijn begonnen met de opleiding en Algemene Rechtswetenschap 1 nog niet hebben behaald, geldt een overgangsregeling. Zie hiervoor de [Kennisbank Rechten.


» Jaar 2
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtRGBBE00010Bestuursrecht 2Nederlands108

verplichtRGBBE01005Elementaire BestuurskundeNederlands52
semester I bverplichtRGBPR00110Burgerlijk Recht 2Nederlands108

verplichtRGBBE01105Inleiding RechtssociologieNederlands54
semester II averplichtRGBBE00905BeleidsanalyseNederlands54

verplichtRGBEO00205RechtseconomieNederlands56

verplichtRGBST00105Staatsrecht 2Nederlands54
semester II bverplichtRGBBE00605Bestuursrecht 3Nederlands54

verplichtRGBBE00210Methoden Sociaalw. onderzoekNederlands108

Opmerkingen

1-9-2017: Het vak Inleiding Rechtssociologie is nieuw in jaar 2 (Inleiding Politicologie in jaar 3 wordt geschrapt). Het vak Theorie Sociale Wetenschappen gaat van jaar 2 naar jaar 3. Zie overgangsregeling op Kennisbank Rechten

» Jaar 3
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtRGBIR00005Internationaal PubliekrechtNederlands54

verplichtRGBST00005Staatsrecht 3Nederlands54

verplichtRGBBE00205Theorie Sociale WetenschappenNederlands52
semester I bverplichtRGBEE00110Europees RechtNederlands106

verplichtRGBEO00005Openbare FinanciënNederlands54
semester II averplichtRGBBE00405Bestuur en rechtNederlands52

verplichtRGBBE00310Organisatie en bestuurNederlands104
semester II bverplichtRGBBE00410Bestuurskundig onderzoeksproj.Nederlands104

verplichtRGBPR00105Burgerlijk Recht 3Nederlands54

Opmerkingen

1-9-2017: Het vak Inleiding Politicologie is geschrapt binnen de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde. En het vak Theorie Sociale Wetenschappen is verplaatst van jaar 2 naar jaar 3 (en m.i.v. 2018-2019 in blok 1). Zie de overgangsregeling op Kennisbank Rechten
1-9-15: Het vak Organisatie en Bestuur blijft in blok 3 (semester 2a). Het Bestuurskundig onderzoeksproject vindt plaats in blok 4 (semester 2b).

Master Recht & Bestuur:


» Jaar 4
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtRGMBE60218Scriptie Recht en BestuurNederlands18
semester I(v)RGMBE01706Seminaar BeleidsanalyseNederlands62
semester I a(v)RGMBE00106Beleidswetenschap 2Nederlands64

(v)OR 2/3RGMBE02406OmgevingsrechtNederlands64

(v)OB 2/3RGMST01006Recht Decentrale OverhedenNederlands62

(v)SZ 2/3RGABE00206Social Security LawEngels62
semester I b(v)RGMBE01306Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatr.Nederlands64

(v)OB 2/3RGMPW00206PoliticologieNederlands62

(v)SZ 2/3RGMBE01006Sociale ZekerheidsrechtNederlands6variabel
semester II(v)/b Instr febRGMBE00906Seminaar WetgevingNederlands62
semester II a(v)RGMBE01806Modern Publiek ManagementNederlands63

(v)OR 2/3RGMBE02506Publiekrecht en duurzaamheidNederlands62
semester II b(v)OR 2/3RGMEE51606European Sustainability LawEngels62

(v)OB 2/3RGMST00906Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect.Nederlands64

(v)RGMBE02306Toezicht en RechtshandhavingNederlands62

(v)SZ 2/3RGMBE01106VreemdelingenrechtNederlands62

Opmerkingen


 • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
 • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van videocolleges het vak Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht in blok 3 afleggen en het hertentamen van dit vak aan het einde van blok 3 doen.
 • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.
 • 1-9-16: Naamswijziging: Staats- en Bestuursrecht in Communautair Perspectief -> Staats- en Bestuursrecht in Europeesrechtelijk perspectief
 • 1-9-14 herziening exameneisen/oer/indeling. Studenten die vóór 1-9-2014 in de masteropleiding zijn ingestroomd mogen ervoor kiezen het oude programma af te maken (voor de exameneisen zie OER 2013-2014);
 • (v) = verplicht kernvak;
 • (v) OB2/3 = Specialisatie Openbaar Bestuur, 2 vakken te kiezen uit 3;
 • (v) SZ2/3 = Specialisatie Sociale Zekerheid, 2 vakken te kiezen uit 3;
 • (v) OR2/3 = Specialisatie Omgevingsrecht, 2 vakken te kiezen uit 3;
 • (v)/a = de scriptie is in dit schema geroosterd in het 2e semester maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester.
 • (v)/b Instr feb = studenten die instromen in februari dienen in plaats van het verplichte seminaar Beleidsanalyse het seminaar Wetgeving af te leggen.
------------------------------------------------------
1-9-13 invoering optionele keuze seminaar ( 1 uit 2), 1-9-12 herziening oer (invoering harde knip), 1-9-11 versobering van het aanbod optionele verplichte keuzevakken, 1-9-10: naamswijziging /1-9-08: grondige herziening curriculum / 1-9-07: herziening exameneisen/oer/indeling onderdelen -> voor gevolgen zie Overgangsregelingen via Kennisbank Rechten. 

Master Governance and Law in Digital Society (Leeuwarden):

» Jaar 4
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IcompulsoryRGMBE50306Seminar Policy AnalysisEngels62
semester I acompulsoryRGMBE50106Policy science in digital societyEngels64

compulsoryRGMBE50406Supervision & EnforcementEngels64
semester I bcompulsoryRGMBE50206Modern Public ManagementEngels63

compulsoryRGMBE50506Safety & Security in Digital SocietyEngels64
semester IIcompulsoryRGMBE50920Thesis ProjectEngels20variabel
semester II aopitional compulsory ...RGMBE50705Cyber CrimeEngels54

opitional compulsory ...RGMBE50805Governance of SafetyEngels54

opitional compulsory ...RGMBE50605Law Enforcement in Digital SocietyEngels54

Opmerkingen

This Law and Public Administration master track is only offered in Leeuwarden and is fully taught in English. 

Optional compulsory courses: choose 2 from a list of 3.