Kascommissie 2019-2020

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur

Kascommissie 2019/2020

Mirthe Buntjer -
Merel van Dokkumburg -
Anniek Nijland -