Kascommissie 2019-2020

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur

Kascommissie 2019/2020

Mirthe Buntjer (2016) -
Merel van Dokkumburg (2015) -
Anniek Nijland (2017) -

Onze sponsoren