Werken bij BügelHajema

Beste leden,

Enige tijd geleden vroeg Robbert Jan of ook ik een blog wilde schrijven voor J.B.S.V. Dorknoper. Hoewel ik in eerste instantie verzaakte hierbij alsnog mijn betoog waarom ik tijdens mijn baan zo ontzettend veel heb aan de studie Juridische Bestuurskunde. Daarbij is het verstandig om eerst aan te geven waar ik nu precies werk, wat het inhoudt en daarna iets over de toegevoegde waarde van de opleiding Juridische Bestuurskunde.

Sinds mei van dit jaar werk ik als beginnend jurist omgevingsrecht bij het stedenbouwkundige bureau BügelHajema op de locatie in Assen. Hoewel ik hier kan gaan schermen met mooi jargon en wettelijke bepalingen is het eenvoudiger en duidelijker om aan te geven waar het om draait: alles wat te maken heeft met ‘een goede ruimtelijke ordening’. In de praktijk betekent dat zo’n beetjes alles wat je ziet én niet ziet, is geregeld in beleid, visies en wetten. Van de hoogte van de goot van een huis, de vorm van het dak, het waterpeil in de sloot tot de soort dieren in iemands hobbytuin aan toe! Dat maakt, naar mijn smaak, dat mijn werk zo leuk is: je houdt je bezig met regels en beleid die effect hebben op alles en iedereen en niemand ontsnapt eraan. Want waar ik de ene week bezig ben met een groot bustransferium in de omgeving van een vliegveld, ben ik een andere week weer bezig met het maken van beleid voor kapperszaken aan huis! En waar de ene week het ministerie van Economische Zaken de opdrachtgever kan zijn, is het de andere week weer ‘gewoon’ een kleinere gemeente zoals Tynaarlo.

Enfin, naar mijn idee dus uiteenlopend werk! Vraag is alleen, waarom moet je daarvoor Juridische Bestuurskunde hebben gestudeerd en niet zoiets (saais? Afgezaagd? Eenvoudigs?) als Staats- en bestuursrecht? Reden daarvoor is dat het omgevingsrecht veelal wordt uitgewerkt in beleid. En beleid is geen light variant van een wet en dus is er ook meer voor nodig dan een beetje juridische kennis. Waar sommige juristen afvragen waarom beleid nodig is (“het staat toch immers gewoon in de wet?”), snapt een juridisch bestuurskundige dat je aandacht moet besteden aan toezicht, sociologische aspecten en wat het betreffende beleid doet met de organisatie. Want je kunt natuurlijk welke leuke wetten bedenken die klip en klaar stellen dat iets niet mag, dé vraag is natuurlijk of een wet wel het middel is om het beoogde doel te bereiken. En waar een jurist (simpel gezegd) alleen denkt in wetten, denkt een juridisch bestuurskundige in veel meer mogelijkheden!

Naast ‘de winst’ van bestuurskundige vakken voor een jurist is mijn werk ook erg leuk door de rol die je als schakel tussen opdrachtgever en overheden vervult. Want hoewel bestemmingsplannen gemeentelijke regels zijn, worden ze bijna allemaal in opdracht van particulieren door adviesbureaus voor gemeenten gemaakt. Dat betekent dus dat ik tijdens mijn werk een particulier of ontwikkelaar als klant heb waarvoor ik een bestemmingsplan maak waarmee de gemeenteraad akkoord moet gaan. Wie snel nadenkt, ziet daar dus een mooi spanningsveld! #beleidswetenschap Waar de opdrachtgever (soms) verwacht dat je een bestemmingsplan zo even uit de losse pols op een A4’tje schrijft, verwacht de gemeente dat je aandacht besteedt aan de vogels, de salamanders, het waterpeil, de archeologische resten in de grond enzovoorts…!

Terug naar de vraag waarom juridische bestuurskunde nou zo zinvol is voor het werk van een omgevingsrecht jurist: over enkele jaren treedt de Omgevingswet inwerking. Deze wet heeft de intentie om in het omgevingsrecht te gaan van een ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ denken. Dat houdt dus in de wetten en beleid niet meer uitgaan van nee en je past je aan, naar veel meer van ‘wat kunnen we als overheid voor je betekenen’ en hoe werken we aan jouw plannen mee? En waar sommige juristen nog denken dat het daarbij gaat om een paar kleine wijzigingen in de wet, vereist dit een ontzettend grote verandering van bestuurders en ambtenaren. En dat betekent dat alleen juridische kennis niet afdoende is, maar we veel meer moeten kijken naar de organisatie, naar sociologische verschijnselen enzovoorts. Anders gezegd: de Omgevingswet zorgt er nu al voor dat er veel werk te verrichten is voor ons!

Hopelijk heb ik iedereen kunnen overtuigen van het feit dat het omgevingsrecht het mooiste vakgebied van allemaal is en ziet iedereen de toegevoegde waarde van zijn eigen studie!

Rutger Kooijman


25564754_10156243903504416_1592415849_n.jpg