Trainee bij BMC

Beste Leden,

Onlangs ben ik gevraagd om een stukje te schrijven voor J.B.S.V. Dorknoper. Het is alweer een aantal jaar geleden dat ik mij heb ingezet voor onze website. Tijdens mijn bestuursjaar beheerde ik dit digitale platform, nu schrijf ik als alumnus een blog. Wat mij betreft is dit het leuke werk, omdat je voor het aanpassen van de website bijna een raketgeleerde moest zijn. Althans, dat was in 2014 het geval. Ik hoop dat het plaatsen van een artikel in 2018 eenvoudiger is geworden, maar daarvoor wens ik Robbert Jan veel succes.

Enfin, ik dwaal af. Tijdens het afstuderen bij de master Recht en Bestuur in het najaar van 2016 ben ik gaan solliciteren bij diverse bedrijven en overheidsinstellingen, waaronder provincie Overijssel, provincie Gelderland en BMC. Beide provincies namen trainees aan, maar ik mocht niet op gesprek komen. Waarschijnlijk omdat ik bij het schrijven van mijn brieven Gelderland en Overijssel door elkaar had gebruikt. Gelukkig sprong mijn brief bij BMC er wel uit. Ik wilde deelnemen aan een traineeship dat goed staat aangeschreven, zodat ik mij vakinhoudelijk en persoonlijk kon blijven ontwikkelen. En natuurlijk wilde ik ook deel uitmaken van een fantastische groep trainees (check Chefke Straatman op YouTube, mijn collega-trainee die ook raadslid is). Via alumni en oud-bestuursleden Floris Haisma en Sjoerd van den Berg raakte ik enthousiast over BMC. Geen vaste plek bij een overheidsinstelling, maar totaal uiteenlopende werkervaring opdoen binnen tal van gemeenten en provincies. Ik had al snel een klik met de aanwezige BMC’ers en overige sollicitanten, dat ertoe leidde dat ik ontspannen deelnam aan de omvangrijke sollicitatieprocedure. Ik werd aangenomen en ben sinds 1 februari 2017 trainee Sociaal Domein bij BMC.

Het werkzame leven is mij het afgelopen jaar erg goed bevallen. Via BMC heb ik een kijkje mogen nemen in de keuken van een groot aantal overheidsinstellingen. Dit door deelname aan vele werkbezoeken die afgelopen jaar zijn georganiseerd, maar bovenal via de opdrachten die ik voor BMC Implementatie uitvoer. Eerst bij gemeente Súdwest-Fryslân (in Sneek) en vervolgens bij mijn huidige opdrachtgever: gemeente De Ronde Venen (in Mijdrecht). Ik heb geleerd dat het werken bij middelgrote gemeenten veel kansen biedt voor jonge ambitieuze ambtenaren. Als beleidsmedewerker Sociaal Domein doe ik vakinhoudelijk specialistisch werk, maar ben ik ook een echte generalist. Ik heb veel contact met inwoners, organisaties, uitvoerende ambtenaren, beleidsmedewerkers, juristen, economen, persvoorlichters, wethouders en de burgemeester. Afgelopen jaar heb ik mij met veel uiteenlopende werkzaamheden bezig gehouden. Een paar voorbeelden: projectsecretaris participatiedialogen, herindeling van een buurgemeente, laaggeletterdheid, Culturele Hoofdstad 2018, brochure loonkostensubsidie, beleidsmedewerker Kunst en Cultuur, beleidsmedewerker kinderopvang, coördinator digitaal subsidiesysteem, evaluatie nota Kunst en Cultuur, dorpshuizen, anti-discriminatierapportages en natuurlijk het schrijven van collegestukken, raadsstukken, memo’s, moties en toezeggingen. In het sociaal domein gebeurt ontzettend veel!

Ik doe superleuk en divers werk, waarbij ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg. Als professional neem ik initiatief en krijg ik vertrouwen. Hierdoor haal ik veel voldoening uit mijn werk.

Hartelijke groet,

Remco van Riezen 


foto_remco.jpg