Nieuws

Oproep mede-oprichter Linze Schaap

Oproep mede-oprichter Linze Schaap

Oproep mede-oprichter Linze Schaap:

Voordat de eerste Dorknopers met pensioen gaan…..

Ver weg in de vorige eeuw (is het echt al 36 jaren geleden???) besloten studenten van de Juridisch-Bestuurswetenschappelijke Studierichting het al bestaande onderwijsoverleg om te zetten in een heuse vereniging. Dankzij een parttime hoogleraar notarieel recht – tevens notaris – kostte die oprichting ons niets, afgezien van tijd. De discussie over de naam van de vereniging daarentegen  ….. Wat ging daar een tijd, energie en – niet in de laatste plaats –emotie in zitten! Mijn gedachten dwalen af naar een collegezaal aan de Turftorenstraat. ‘Stujubes’ was nog een van de nettere probeersels, ‘Oosting boys’ was te studentikoos (en te seksistisch, zouden we nu zeggen). Naar goed studentengebruik werd het een wat zwaarwichtige naam: de J.B.S.V. Dorknoper. Maarten Toonder is op de hoogte gebracht en als de achtereenvolgende secretarissen hun werk goed gedaan hebben, is zijn antwoordbrief bewaard gebleven. Een museumstuk. 

Wat is er in die jaren veel gebeurd! Veel overleg met de docenten, maar zeker ook borrels (waar is dat café ook alweer?), lezingen, congressen (al-of-niet met publiek …), excursies, buitenlandse trips, Landelijke Congressen van de Bestuurskunde. En uiteraard zijn er vriendschappen ontstaan dan wel juist verloren gegaan. Dorkopergebaseerde levensverbintenissen zijn er ongetwijfeld ook. 

En zo kan opa Dorknoper nog wel even doorgaan met zijn mijmeringen. Maar is het niet veel beter en leuker als alle oudbestuurders naar de oudbesturenborrel komen? Eerst het congres bijwonen en daarna herinneringen ophalen? Ik hoop op 6 maart vele oud-bestuurders te treffen!

 

Linze Schaap

Medeoprichter, voorzitter in het eerste en derde jaar 

Directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer

 

Meer informatie en aanmelden voor dit evenement via: https://www.dorknoper.nl/agenda/oudbesturenborrel

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen