Geert van den Born, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Assen werk ik in een dynamisch en politiek beladen domein. Het werk verschilt van de aanpak van (woon)overlast tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een opkomend of acuut veiligheidsvraagstuk kan mijn agenda voor die dag of zelfs week compleet op zijn kop zetten. Het adviseren van de burgemeester is daarbij heel interessant en vraagt van mij dat ik rekening houd met erg veel uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen.

De naam van mijn afdeling - Strategie en Advies - geeft ook direct een goed beeld van de invulling van mijn functie. Binnen de gemeente Assen ben ik bijvoorbeeld als accounthouder voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de aangewezen persoon om de burgemeester te adviseren voor de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Ook ben ik vanuit het team Veiligheid degene die hem voorziet van juridisch advies.

De studie Juridische Bestuurskunde is een heel goede voorbereiding geweest op al deze werkzaamheden. De kleinschaligheid van de daardoor interactieve colleges en de stage in de bachelor zijn erg leerzaam door de hoge mate van individuele betrokkenheid. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Seminaar beleidsanalyse. Juist de combinatie van een sterke juridische basis en een bestuurskundige verdieping naar keuze maakt de studie heel waardevol. Hier heb ik dagelijks profijt van!

Zie ook www.juridische-bestuurskunde.nl voor meer blogs van alumni

geertvanderborn