Nieuws

Vacatures veertigste bestuur

Het negenendertigste verenigingsjaar loopt in mei ten einde. Dit betekent dat Dorknoper opzoek is naar een nieuw bestuur. Ben je lid en lijkt het je leuk om je een jaar intensief in te zetten voor de vereniging? Solliciteer dan voor een functie binnen het veertigste bestuur van J.B.S.V. Dorknoper!
Solliciteren kan door uiterlijk 19 maart je motivatiebrief en cv te sturen naar sollicitaties@dorknoper.nl. Je kan solliciteren voor de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Een omschrijving van de functies staan hieronder.

Voorzitter
De voorzitter is het hoofd van de vereniging. Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de uitstraling van de vereniging naar buiten toe. Je bereidt bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor, leidt deze en zorgt voor globaal overzicht. Je draagt zorg voor eenheid binnen het bestuur en je bent het aanspreekpunt in geval van problemen. Je onderhoudt het contact met de vakgroep en met andere verenigingen. Ook neem je plaats in het Landelijke Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Luuk den Hertog, voorzitter@dorknoper.nl.

Secretaris
De secretaris is de rechterhand van zijn collega-bestuurders. Je vervult een administratieve rol binnen het bestuur, je doet veel werk achter de schermen. De secretaris maakt de notulen, is verantwoordelijk voor het ledenbestand en de nieuwsbrief. Daarnaast kent de secretaris de statuten en het huishoudelijk reglement uit zijn hoofd. Dit maakt de secretaris tot het geheugen van de vereniging. Dit brengt ook met zich mee dat continuïteit onder de beleidsagenda van de secretaris valt. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Danny Sibon, secretaris@dorknoper.nl.  

Penningmeester
Je bent verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Je maakt de begroting, betaalt declaraties uit, vraagt subsidies aan, onderhoudt het contact met de sponsoren en bovendien houdt je het overzicht over de geldstromen binnen de vereniging. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Kees de Vries, penningmeester@dorknoper.nl.

Algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben je de noodzakelijke aanvulling op de rest van het bestuur. Samen met je bestuursgenoten stel je je takenpakket samen. Dit kan variëren van hoofdverantwoordelijke voor de promotie tot het voorzitten van commissies of het doen van acquisitie. Als algemeen bestuurslid spring je bij waar nodig en neem je proactief deel aan de besluitvorming binnen het bestuur. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Mark van Gurp, vicevoorzitter@dorknoper.nl.

De functies en de beschrijving van deze functies zijn onder voorbehoud. Solliciteren doe je voor één functie. In overleg kan de sollicitatiecommissie je voordragen voor een andere functie dan waar je aanvankelijk voor hebt gesolliciteerd.  

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen