Congres 2019: 'De Responsieve Overheid: Hoe reëel is informeel?'