Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) is een facultaire commissie en is formeel geen onderdeel van Dorknoper. Elke opleiding is wettelijk verplicht een opleidingscommissie (OC) te hebben die tenminste drie keer per jaar bijeen komt. In deze commissie overleggen 3 studentleden en 3 docentleden met de directeur opleidingen over de inhoud van de opleiding. Vervolgens brengen zij adviezen uit.

De studentleden van de OC worden jaarlijks door het faculteitsbestuur benoemd. Dorknoper verzorgt de voordracht van kandidaten aan het adviserend studentlid in het faculteitsbestuur. Studenten die geïnteresseerd zijn in de functie van studentlid in de OC Recht & Bestuur kunnen derhalve contact opnemen met Dorknoper.


Samenstelling Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie Juridische Bestuurskunde 2017-2018 bestaat uit de volgende studentleden:

  • Roosmarijn Griede (masterstudente)
  • Jasminke Meester (bachelor student Juridische Bestuurskunde)
  • Tim van Oort (bachelor student Juridische Bestuurskunde)


Wil je iets kwijt over de inhoud van de vakken, colleges of tentamens? Neem dan contact op met het Dorknoper-bestuur (via bestuur@dorknoper.nl) of de secretaris van de opleidingscommissie (via ocrb@rug.nl)!

Onze sponsoren