Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.


Samenstelling Kascommissie 2018 | 2019

De kascommissie voor het collegejaar 2018 | 2019 bestaat uit:

  • Rense Kamstra;
  • Merel van Dokkumburg;
  • Mirthe Buntjer.

Onze sponsoren