Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.


Samenstelling Kascommissie 2016 | 2017

De kascommissie voor het collegejaar 2016 | 2017 bestaat uit:

  • Bram de Groot
  • Wytze Spoelstra;
  • Christiaan Vermue

Onze sponsoren