Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de algemene ledenvergadering en het bestuur.

Kascommissie 2018/2019

Rense Kamstra (2014) -
Merel van Dokkumburg (2015) -
Mirthe Buntjer (2016) -

Onze sponsoren