Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie van Dorknoper controleert het financiële beleid van het bestuur. Zij brengt advies en verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.


Samenstelling Kascommissie 2017 | 2018

De kascommissie voor het collegejaar 2017 | 2018 bestaat uit:

  • Christiaan Vermue;
  • Rense Kamstra;
  • Merel van Dokkumburg.

Onze sponsoren