Carrièrecommissie

Carrièrecommissie


Sinds het studiejaar 2017/2018 kent Dorknoper de carrièrecommissie. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van carrièregeralateerde activiteiten. Daarbij ken je denken aan werkbezoeken, casestudies en workshops. 


De commissie hoopt iedere Dorknoper optimaal voor te bereiden op zijn latere loopbaan. Zie je ideeën of mogelijke samenwerkingen voor de commissie dan kan je ons mailen. carrierecommmissie@dorknoper.nl 


commissiefoto.jpg
v.l.n.r.: Rein, Lotte, Hielke, Roosmarijn & Anouk

Carrièrecommissie

Anouk Wienk (2016) Co-voorzitter
Lotte Huizing (2016) Co-voorzitter
Roosmarijn Griede (2016) Penningmeester
Hielke Onnink (2016) Algemeen lid
Rein Sloof (2017) Algemeen lid

Onze sponsoren