Raad van Advies

Raad van Advies 2022-2023

Rosalinde Hekman Voorzitter
Pytsje Sijbesma -
Sue Mae Klein -
Jamie Visser -
Maud Kalsbeek -
Sanne van de Kamp -
Mieke Burger -

Info Raad van Advies

J.B.S.V. Dorknoper heeft een Raad van Advies (RvA) die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Ook de Algemene Ledenvergadering kan de RvA om advies betreffende ieder onderwerp vragen. De Raad van Advies bestaat uit minstens 3 en maximaal 7 (oud-)leden die worden gekozen voor een bepaalde termijn, die eindigt door verstrijken van die termijn of door opzegging. De RvA voorziet zelf in zijn eigen orde en organisatie.

Onze sponsoren