Congrescommissie 2020 - 2021

Congrescommissie

Ieder jaar organiseert deze commissie het congres met een informatief en actueel bestuurskundig thema. Het congres de perfecte plek om geinformeerd te worden door professionals en met hen in discussie te gaan over onderwerpen die nu spelen. We kijken erg uit naar het aankomende congres van 2021! De nieuwe commissieleden zijn er klaar voor.

Kijk hier voor meer informatie en foto's van het congres van 6 maart 2020.

Congrescommissie 2020 - 2021

Sanne van de Kamp (2019) Voorzitter
Jamie Visser (2018) Secretaris
Anne Fleur van der Meer (2018) Penningmeester en commissaris Locatie
Pytsje Sijbesma (2017) Commissaris Workshops
Dusjant Stalder (2019) Commissaris Sprekers
Dana Eva Berghout (2020) Commissaris Promotie
Marit Marinus (2020) Commissaris Acquisitie

Onze sponsoren